فرانسه رژه مقدماتی روز باستیل را برگزار می کند – RT Newsline

فرانسه رژه مقدماتی روز باستیل را برگزار می کند – RT Newsline

روز سه‌شنبه ، فرانسه جشن سالانه باستیل كاهش یافته را با امتیاز دادن به اپیدمی كروناویروس كه هنوز اروپا را لرزاند ، برگزار كرد. هیچکدام از تانک ها و سربازان معمول در خیابان خیابان شانزه الیزه پاریس پارس نمی شدند.

رئیس جمهور امانوئل ماکرون پس از پرواز با هواپیماهای نظامی ، صفحات نیروهای مسافت اجتماعی را در میدان Place de la Concorde بررسی کرد.

رویترز گفت ، این اولین بار از سال 1980 است که رژه سالانه در شانزه الیزه برگزار نشده است.

آتش بازی امسال پیش خواهد رفت ، اما مناطق پارک اطراف برج ایفل برای عموم بسته خواهد شد.

Share