فرود آمدن نظامیان به معترضین و گروه ها خواستار سازمان ملل برای رسیدگی به بحران حقوق بشر در ایالات متحده هستند – RT

فرود آمدن نظامیان به معترضین و گروه ها خواستار سازمان ملل برای رسیدگی به بحران حقوق بشر در ایالات متحده هستند – RT

جانبازان و نظامیان سابق در حال انتقاد از تصمیم ترامپ برای استقرار نیروهای آمریکایی در برابر معترضان مسالمت آمیز هستند. نگاهی به خدمات یادبود جورج فلوید که در مینیاپولیس برگزار شد. و گروه ها خواستار سازمان ملل و سایر گروه های بین المللی برای حل بحران حقوق بشر در ایالات متحده هستند.

Share