قاتلان & # 039؛ میز & # 039؛

قاتلان & # 039؛ میز & # 039؛

وقایع هولناک بطور گسترده ای ثبت شده است. اما تاکنون حمایت مالی سازمانی از هولوکاست تا کنون به روش روشنی مطرح شده است.

به ندرت می شنویم که منافع شرکتها ، همراه با سرپرستان میزبان ، یکی از فجیع ترین فصل های تاریخ بشریت را به همراه داشته است.

میزبان راس اشکروفت به Dan Gretton ، نویسنده “I You We them: Journeys Beyond Evil” ، پیوسته است تا در مورد تاریخچه و امروز درباره روانشناسی پشت “قاتل میز” بحث کند.

Share

پاسخی بگذارید