قطعنامه های سال نو – RT

قطعنامه های سال نو – RT

تازه در سال 2021 ، جسی ونتورا ، فرماندار و بریگیدا سانتوس ، میزبان مشترک ، در مورد بمب گذاری عجیب در نشویل ، استفاده از مزدوران در جنگ های و سرانجام ، قطعنامه سال جدید همه ما هر سال تصمیم می گیرند: تغذیه سالم و سالم ماندن. گوش دهید: فرماندار توصیه شخصی خود را در مورد چگونگی شبیه بودن به او می دهد! در نیمه دوم نمایش ، جسی با سیمون مویا-اسمیت درباره سرنوشت بومیان در سال Covid-19 صحبت می کند.

Share