قهرمان فوتبال فراموش شده اسکاتلند – RT

قهرمان فوتبال فراموش شده اسکاتلند – RT

در اولین از دو برنامه ویژه ماه تاریخ سیاه ، نمایش الکس سالموند داستان خارق العاده اندرو واتسون ، اولین فوتبالیست بین المللی سیاه پوست جهان را روایت می کند. او به عنوان کاپیتان اسکاتلند در مارس 1881 ، تیم خود را برای یک مسابقه 6-1 انگلیس به لندن هدایت کرد که همچنان سنگین ترین شکست خانگی در تاریخ سه شیر است. الکس با بنیانگذار موزه فوتبال اسکاتلند ، گد اوبراین و جان بارنز بزرگ انگلیس در مورد زندگی یک فوتبالیست به عنوان تأثیرگذار در توسعه بازی در قرن نوزدهم همانطور که پله در قرن بیستم بود ، صحبت می کند.

Share