قوانین رای گیری جیم کرو و صنعت تنوع و شمول – RT

قوانین رای گیری جیم کرو و صنعت تنوع و شمول – RT

محدودیت های جدید بحث برانگیز رای گیری در گرجستان انتقاداتی را از همان شرکت هایی که کمک مالی سیاسی به سیاستمداران سازنده آنها کرده اند ، به دنبال دارد. سناتور چاك شومر و كنگره آمریكا رئیس جمهور بایدن را در مورد قانونی شدن ماری جوانا بر عهده دارند. پول و انتظارات جدید صنعت تنوع و فراگیری را تحت فشار قرار می دهد.

Share