قیام کاغذ ، چشمه فیات (E1558) – RT

قیام کاغذ ، چشمه فیات (E1558) – RT

در این قسمت از گزارش Keizer، مکس و استیسی درباره تعداد حیرت انگیز فشارهای جانبی در سیستم مدرن فیات ما بحث می کنند ، که حداقل 20 درصد از شرکتهای ذکر شده به جای تولید یا تولید هر چیزی با ارزش ، مشغول بازپرداخت بدهی هستند. آنها قیام کاغذی بهار فیات را تفکر می کنند ، زیرا توده ها نابرابری ثروت اقتصادی را که از هوای نازک چاپ شده است ، رد می کنند. در نیمه دوم ، مکس با کانر براون در مورد پرونده امنیت ملی بیت کوین صحبت می کند. آنها همچنین بحث می کنند که چگونه بیت کوین می تواند آنچه را که طلا در قرن نوزدهم انجام داد ، از نظر تحریک نوآوری و سرمایه گذاری ، تکرار کند.

Share