كارگران آمریكایی برای كمك به سازمان ملل – RT

كارگران آمریكایی برای كمك به سازمان ملل – RT

رهبران کارگری و اتحادیه های کارگری ایالات متحده در میان بیماری همه گیر ویروس کرونا برای کمک به سازمان ملل مراجعه کرده اند. انتخابات آزاد و عادلانه کانون منتهی به انتخابات ایالات متحده است. و آمریکای مسیحی به عدالت نژادی ، کنشگری و سیاست واکنش نشان می دهد.

Share