لذت بردن از لذت های خود را با “سری اشتباه” – RT

لذت بردن از لذت های خود را با “سری اشتباه” – RT

Vivica A. Fox ، شما او را از روز استقلال ، امپراطوری ، نمایش او در Lifetime “گمشده” می شناسید و حالا وی در 14 فیلم در “سریال اشتباه” در Lifetime ، “اشتباه ناپدری” در حال تهیه و بازیگری است تا در اکران شود. 31 ژوئیه او در مورد چگونگی تبدیل شدن این فیلم ها به یک مورد علاقه طرفداران صحبت می کند و فیلم های زیر را توسعه داده اند.

Share