لهستان در 18 ماه مه مجدداً آرایشگاه ها و رستوران ها را به عنوان “همه گیری موجود تا حدی” بازگشایی می کند – RT Newsline

لهستان در 18 ماه مه مجدداً آرایشگاه ها و رستوران ها را به عنوان “همه گیری موجود تا حدی” بازگشایی می کند – RT Newsline

نخست وزیر ماتئوس موراویچکی روز چهارشنبه گفت ، لهستان رستوران ها و آرایشگاه ها را در 18 ماه مه مجدداً بازگشایی می کند.

“حداقل تا حدودی ما این بیماری همه گیر را مهار کرده ایم ، بنابراین می توانیم به تدریج اقتصاد را منجمد کنیم.” موراویکی به خبرنگاران گفت.

به گزارش رویترز ، این بیانیه یک روز پس از آن اتفاق افتاد كه لهستان بزرگترین سنبله خود را در موارد coronavirus در یك روز مشاهده كرد.

نخست وزیر افزود ، مدارس به طور جزئی برای ارائه مراقبت های روزانه از کودکان در سه سال اول دبستان بازگشایی می شوند.

Share