لیست دشمنان فاشیست – RT

لیست دشمنان فاشیست – RT

برخی از دموکرات های برجسته خواستار ثبت سوابق کسانی هستند که از رئیس جمهور ترامپ حمایت کرده اند و به نظر می رسد با مفهوم لیست دشمنان در آن عضو هستند.
قبل از انتخابات ، رسانه ها چراغ قرمز چشمک می زدند ، و هشدار می دادند که مداخله روسیه قریب الوقوع است. اما اکنون این هشدار چیزی بیش از یک خاطره دور نیست. استیو در مورد وضعیت انتخابات با دیوید هورویتس صحبت خواهد کرد.

آیا فقط به جورجیا منتقل می شوید تا بتوانید در دور دوم سنای ژانویه به دموکرات ها رأی دهید؟ این همان کاری است که برخی از رسانه ها به شما پیشنهاد می دهند. استیو گروبر و فورد اوکانل وزن می کنند.

نام چیست؟ آیا می دانید اگر “Comma-la” را اشتباه تلفظ کنید ممکن است نژادپرست باشید؟ درست است. مگر اینکه شما خود جو بایدن ، باراک اوباما یا “کاما” باشید.

Share