مأمورین فدرال برای اعتراض به سراسر ایالات متحده مستقر شدند و نگرانی های بیشتری را برانگیختند

مأمورین فدرال برای اعتراض به سراسر ایالات متحده مستقر شدند و نگرانی های بیشتری را برانگیختند

مأمورین فدرال در تلاش دولت ترامپ برای پایان دادن به اعتراضات مداوم ، به شهرهای ایالات متحده سقوط می کنند. آیا باید مدارس دوباره بازگشایی شود یا خیلی زود؟ و نماینده الكساندرا اوكاسیو كورتس پس از بیرون كشیدن سكسیسم كنگره ، سرخط می كند.

Share