مأمور سابق سرویس مخفی راز خود را برای تبدیل شدن به گلوله اثبات می کند

مأمور سابق سرویس مخفی راز خود را برای تبدیل شدن به گلوله اثبات می کند

اوی پامپوراس به عنوان یک نماینده سرویس مخفی برای چهار رئیس جمهور کار کرده است. اکنون او هر آنچه را که از آکادمی های برتر آموخته است در دست می گیرد و دانش خود را از ادراک و نفوذ به اشتراک می گذارد تا به شما در رسیدن به آنچه می خواهید کمک کنید.

Share

پاسخی بگذارید