مارکوس لمونیس در حال کشف پول کسب شده در “خیابان های رویاها” – RT است

مارکوس لمونیس در حال کشف پول کسب شده در “خیابان های رویاها” – RT است

مارکوس لمونیس ، مجری برنامه جدید “خیابان های رویاها” به سودآورترین خیابان های آمریکا می رود و می فهمد که چگونه پول بدست می آید. او از منطقه الماس در شهر نیویورک گرفته تا Music Row در نشویل ، قلب موفقیت را پیدا می کند.

Share