مارگارت چو در فیلم جدید با کسب و کار سودآور فیلم مسیحی آشنا می شود

مارگارت چو در فیلم جدید با کسب و کار سودآور فیلم مسیحی آشنا می شود

مارگارت چو کمدین و بازیگر در فیلم جدید است “ایمان محور” که در اطراف گروهی از سازندگان فیلم است که سعی دارند با بهره گیری از صنعت پرسود فیلم مسیحی ، درآمد کسب کنند.

Share