ما کنترل تلفن های خود را از دست داده ایم

ما کنترل تلفن های خود را از دست داده ایم

رسانه های اجتماعی ، زمانی ایجاد شده اند تا میلیون ها نفر را دور هم جمع کنند ، اکنون – بدون اینکه ما حتی بدانیم ، برای کنترل آنچه فکر می کنیم و چگونه زندگی می کنیم. ما با تیم کندال ، مدیر سابق درآمدزایی در فیس بوک ، رئیس سابق Pinterest و مدیر عامل برنامه Moment صحبت کردیم.

Share