ما یک برنده داریم! (E1615)

ما یک برنده داریم! (E1615)

در این قسمت از گزارش کایزر، مکس و استیسی ، چند روز قبل از برگزاری انتخابات واقعی ایالات متحده ، به برنده اعلام شده در لیست موضوعات پرطرفدار در توییتر نگاه می کنند: جروم پاول! فدرال رزرو به ایجاد کانتینر در وال استریت و سایر مراکز قدرت نخبه ادامه خواهد داد و ظاهراً این خبر خوبی است. متأسفانه برای راشل مادو ، با این حال ، اولین عکس های جنگ داخلی وی و دیگر اخبار تلویزیونی و سایر رسانه های نخبه لیبرال که امیدوار بودند هنوز در بین جمعیت اسف بار واقع نشده باشد. در نیمه دوم ، مکس با الکس آدلمن از Lolli.com در مورد چشم انداز پس از فیات که شرکت او بخشی از آن است ، گپ می زند.

Share