محقق آرتور بروکس: سرمایه داری همه گیر Covid-19 را حل خواهد کرد

محقق آرتور بروکس: سرمایه داری همه گیر Covid-19 را حل خواهد کرد

محقق محافظه کار آرتور بروکس به لری می گوید که چرا او معتقد است سرمایه داری راه حل همه گیری Covid-19 را پیدا خواهد کرد. و ، ارزیابی انتقادی از آزمایش Coronavirus کشور از پزشک اورژانس ریک پسکاتور.

Share