مدیر CDC چین در مورد پاسخ ویروس کرونا ، ایمنی واکسن و اشتباهات غرب (E966) – RT

مدیر CDC چین در مورد پاسخ ویروس کرونا ، ایمنی واکسن و اشتباهات غرب (E966) – RT

در این قسمت از رفتن به زیر زمین، ما با جورج فو گائو ، مدیر کل مرکز کنترل بیماری چین و مردی که ژنوم Covid-19 را آزاد کرد ، صحبت می کنیم. وی در مورد ایمنی واکسن ها و اینکه چرا باید مراقب واکسیناسیون دسته جمعی باشیم احتیاط می کنیم ، چرا سریعاً باید واکسن را سریعاً تجویز کرد ، اثر واکنش ویروس کرونا در مقایسه با غرب ، انتقاد غرب از چین اقدامات Covid-19 ، تعداد فزاینده موارد “طولانی Covid” ، اشتباهات غرب در برخورد با همه گیری و موارد دیگر!

Share