مراسم تحلیف جو بایدن و کمالا هریس ، پوشش ویژه – RT

مراسم تحلیف جو بایدن و کمالا هریس ، پوشش ویژه – RT

در حالی که ملت از نظر سیاسی به میانه های مختلف تقسیم می شوند ، جو بایدن جانشین معاون سابق در 12:00 در 20 ژانویه 2021 به عنوان چهل وچهارمین رئیس جمهور ایالات متحده در کنار کامالا هریس به عنوان معاون بعدی سوگند یاد می کند. آینده چه خواهد بود کشور ما بعد از آن؟

Share