مرحله جدیدی برای جنگ تجاری پیش رو دارید؟ – RT

مرحله جدیدی برای جنگ تجاری پیش رو دارید؟ – RT

ایالات متحده پس از وقوع وقوع کوید 19 ، در حال افزایش لفاظی های خود علیه چین است ، اما این امر چه تأثیری بر حماسه جنگ تجاری خواهد داشت؟ بعلاوه ، جف بزوس ، مدیرعامل آمازون نیز احضار شده است زیرا غول تجارت الکترونیکی مشغول دیدن مشاغل تجاری خود است. و از آنجا که زنجیره های تأمین در سراسر جهان مختل شده است ، همه گیر رمان کوروی ویروس برای صنعت گوشت می تواند چه چیزی را حفظ کند؟

Share