مشاغل در حین قفل شدن Covid-19 رنج می برند – RT

مشاغل در حین قفل شدن Covid-19 رنج می برند – RT

ما برخی از تأثیرات بیماری همه گیر Covid-19 را در چندین بخش تجزیه می کنیم. بعلاوه ، چون بسیاری از زندگی ما به دلیل همه گیری Covid-19 به اینترنت منتقل شده است ، آیا می توانیم این اصطلاح را ببینیم “مشهور اینترنت” معنای جدیدی می گیرید؟ در همین حال ، چین می گوید فقر را در سراسر کشور برطرف کرده است و اینکه چگونه آنها موفق به انجام آن شده اند ، خود یک شاهکار است.

Share