مشکل پرداخت به بازی آمریکا است

مشکل پرداخت به بازی آمریکا است

جسی ونتورا و بریگیدا سانتوس نشان می دهند که چگونه سیاستمداران با پرداخت پرونده های فساد در تالار شهر در چندین ایالت ، مالیات دهندگان را به فروش می رسانند ، و ایران در انتظار همکاری جدید با چین است. جن برین در مورد چگونگی ارسال مقامات منتخب برای رای دادن به نمایندگی از طرف آنها در طول همه گیری صحبت می کند.

Share