مصری ها به شورای جدید سناتورها با اقدامات محدودکننده کروناویروس رای می دهند – RT Newsline

مصری ها به شورای جدید سناتورها با اقدامات محدودکننده کروناویروس رای می دهند – RT Newsline

شهروندان مصر از روز سه شنبه رای گیری را برای اعضای اتاق دوم جدید پارلمان ایجاد کردند ، و اقدامات محدود کننده ای را برای جلوگیری از تجدید حیات عفونت های کوروی ویروس انجام دادند.

شورای سناتورها – یک نهاد مشورتی بدون اختیارات قانونگذاری – شامل 200 عضو منتخب و 100 نفر از سوی رئیس جمهور خواهد بود.

نزدیک به 63 میلیون نفر از کل جمعیت بیش از 100 میلیون واجد شرایط رای دادن هستند. مانند اتاق اصلی پارلمان مصر ، انتظار می رود حامیان رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی مسلط شوند.

مقامات می گویند سنا مشارکت سیاسی را تقویت می کند. رویترز گفت ، با این وجود ، انتخابات کم اهمیت بود ، که مفسران به همه گیر کوراو ویروس و عدم آگاهی درباره اتاق جدید نسبت دادند.

Share