مصر کارمندان نظامی را از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان منع کرد – RT Newsline

مصر کارمندان نظامی را از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان منع کرد – RT Newsline

رئیس جمهور مصر ، عبدالفتاح السیسی ، قانونی را تصویب كرد كه منع نظامیان فعال و سابق ارتش برای تصدی ریاست جمهوری یا پارلمان بدون تایید ارتش است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ، تغییرات قانونی در روز چهارشنبه مصوب چهارشنبه بعد از آن صورت گرفت كه مصری ها سال گذشته به طور گسترده به نفع اصلاحات قانون اساسی رای دادند كه به طور بالقوه به سیسی ، رئیس سابق ارتش اجازه می دهد تا سال 2030 بماند.

انتظار می رود قانون جدید اجرای هرگونه انتخابات برای سربازان را تقریبا غیرممکن کند. از زمان تبدیل شدن به جمهوری مدرن ، همه به جز دو رئیس جمهور مصر از پس زمینه نظامی استقبال کرده اند.

Share