ممنوعیت TikTok با دستور قاضی ایالات متحده متوقف شد – RT

ممنوعیت TikTok با دستور قاضی ایالات متحده متوقف شد – RT

TikTok مهلت دیگری را برای زنده ماندن در ایالات متحده پس از جلوگیری از قاضی ایالات متحده برای جلوگیری از برنامه اشتراک ویدیو ، ضرب و شتم کرد. در لندن ، اوبر برای سال آینده بار دیگر حق فعالیت در این شهر را به دست آورد. سهام اوبر در حالی واکنش نشان می دهد که بازارهای جهانی بیشتر با سهام در ایالات متحده در بخش های فنی و مالی ظاهر می شوند.

Share