مهمانی های کوچک – صداهای بزرگ – RT

مهمانی های کوچک – صداهای بزرگ – RT

الکس سالموند با مهمترین رهبران احزاب اقلیت در وست مینستر مصاحبه کرد. رهبر سابق لیبرال دموکرات ، وینس کابل ، رهبر حزب خود را در انتخابات اروپا 2019 به موفقیت رساند ، پس از شروع زندگی سیاسی به عنوان یک سیاستمدار کارگر ، و لرد ویگلی از Caernarfon برای اولین بار در فوریه 1974 انتخاب شد ، قبل از اینکه Plaid Cymru را به داخل یک زنجیره کارگر هدایت کند اولین انتخابات مجلس ملی ولز.

Share