نانسی دچار حمله رعد اسا می شود – RT

نانسی دچار حمله رعد اسا می شود – RT

Wolf Blitzer CNN با نانسی پلوسی ، رئیس مجلس نمایندگان ، در هوا شکست می خورد!

NY Post با انتشار اتهامات جدیدی در مورد Hunter Biden ، یک صفحه نخست چاپ می کند و رسانه های اجتماعی اجازه ارسال یا اشتراک آن را نمی دهند. اسکاتی نل هیوز و لیونل در این مورد بحث می کنند.

در همین حال ، رسانه ها افشاگری های جدید در حقه تبانی روسیه را نادیده می گیرند و استیو مالزبرگ در مورد دروغ بزرگ مدرن درگیر رسانه ها و دونالد ترامپ به شما می گوید.

Share