نمایش وین دوپری: آمریکایی ها باید احتیاط بیشتری در مورد رسانه های جریان اصلی داشته باشند

نمایش وین دوپری: آمریکایی ها باید احتیاط بیشتری در مورد رسانه های جریان اصلی داشته باشند

رسانه ها روز تحلیف جو بایدن را در مورد Pres. ترامپ. آنها به طرفداران ترامپ حمله لفظی کرده و سعی می کنند آنها را به میدان عمومی فراخوانند تا خجالت زده و به حداقل برسند.

Share