نمایش وین دوپری: آیا شما از بازگشت تأسیسات GOP حمایت خواهید کرد

نمایش وین دوپری: آیا شما از بازگشت تأسیسات GOP حمایت خواهید کرد

ترامپ در آستانه تبدیل شدن به تنها رئیس جمهور تاریخ است که دو بار استیضاح شده است. پنج قانونگذار جمهوری خواه ، از جمله لیز چنی ، رهبر GOP سوم مجلس نمایندگان وایومینگ ، اعلام کردند که به استیضاح ترامپ رأی می دهند. میچ مک کانل رهبر اکثریت سنا نیز از اقدام دموکرات ها برای آغاز مراحل استیضاح علیه ترامپ حمایت می کند و “انجام شده” و “خشمگین” منابع آشنا به فاکس نیوز با او گفتند.

Share