نمایش وین دوپری: بایدن هریس را به عنوان VP انتخاب می کند. Dems دوباره به تاریخ می رود!

نمایش وین دوپری: بایدن هریس را به عنوان VP انتخاب می کند. Dems دوباره به تاریخ می رود!

جو بایدن ، کمالا هریس را به عنوان همبسته خود انتخاب کرد تا به او کمک کند تا در ماه نوامبر ، رئیس جمهور دونالد ترامپ را شکست ، انتخاب تاریخی که تصدیق می کند نقش رای دهندگان سیاه پوستان در ماه نوامبر بازی خواهد کرد.

Share