نمایش وین دوپری: بایدن یا ترامپ – به چه کسی اعتماد دارید که اقتصاد ایالات متحده پس از کوید را بازگرداند؟

نمایش وین دوپری: بایدن یا ترامپ – به چه کسی اعتماد دارید که اقتصاد ایالات متحده پس از کوید را بازگرداند؟

امیدوارم همه گیر Covid-19 یک رویداد گذرا باشد. اگر اخذ مشاغل کوچک موفق ، یا در صورت عدم اشتغال به کار ، مجبور به پرداخت نکول وام شوند ، اختلال اقتصادی ناشی از آن می تواند پایدار باشد.

مهمان ریک منینگ رئیس دولت محدود آمریکایی ها است و به بسیاری از نگرانی های شما پاسخ خواهد داد.

Share