نمایش وین دوپری: رسانه های ما همچنان به نقاشی اولیای ترامپ در شرایط وخیم ادامه می دهند

نمایش وین دوپری: رسانه های ما همچنان به نقاشی اولیای ترامپ در شرایط وخیم ادامه می دهند

رئیس انجمن خبرنگاران کاخ سفید Zeke Miller با AP شکایت کرد: “خروج رئیس جمهور از بیمارستان – حتی برای مدت کوتاهی – در میان یک بحران بهداشتی بدون وجود یک استخر محافظ برای اطمینان از اینکه مردم آمریکا می دانند رئیس جمهور آنها کجا است و چگونه او انجام میدهد. اکنون بیش از هر زمان دیگر ، مردم آمریکا مستحق پوشش مستقل رئیس جمهور هستند تا بتوانند به طور قابل اعتماد از سلامتی وی مطلع شوند. “

Share