نمایش وین دوپری: طرفداران ترامپ مورد حمله قرار می گیرند

نمایش وین دوپری: طرفداران ترامپ مورد حمله قرار می گیرند

درگیری هایی بین طرفداران و مخالفان رئیس جمهور دونالد ترامپ به عنوان یک طرف درگرفت “یهودیان برای ترامپ” کاروان متشکل از صدها خودروی پرچم دار آمریکایی و آگهی های ترامپ 2020 در آخر هفته به آهستگی در منهتن و بروکلین غلتیدند.

Share