نمایش وین دوپری: کاخ سفید به ناآرامی های شهرهای دم می پردازد. به شهرداران دموکرات می گوید & # 039؛ خیابان های خود را ایمن کنید & # 039؛

نمایش وین دوپری: کاخ سفید به ناآرامی های شهرهای دم می پردازد. به شهرداران دموکرات می گوید & # 039؛ خیابان های خود را ایمن کنید & # 039؛

کاخ سفید روز دوشنبه به سیاستمداران دموکرات حمله کرد و از آنها خواست “قدم بالا” در حالی که اعتراضات و خشونت ها در پی حوادث پراهمیت مربوط به تیراندازی افسران پلیس آفریقایی-آمریکایی به شهرها و شهرستانها ادامه می یابد.

Share