نمایش وین دوپری: MAGA در انتظار یافته های سیدنی پاول است. آیا کمک به POTUS کافی خواهد بود؟

نمایش وین دوپری: MAGA در انتظار یافته های سیدنی پاول است. آیا کمک به POTUS کافی خواهد بود؟

لین وود امروز در توئیتی نوشت که سیدنی پاول فردا در جورجیا شکایت Dominion خود را در دادگاه مطرح می کند و او قاطعانه به آن قول می دهد.

Share