نماینده سوالول با جاسوس چینی رابطه داشت. گروه های مجازی او را از خانه اینتل – RT می خواهند

نماینده سوالول با جاسوس چینی رابطه داشت. گروه های مجازی او را از خانه اینتل – RT می خواهند

بیش از دوازده عضو مجلس نمایندگان جمهوری خواه به نانسی پلوسی ، رئیس مجلس نمایندگان مکاتبه کردند و خواستار وی شدند تا نماینده اریک سوالول را از کمیته اطلاعات برکنار کند ، زیرا ارتباط وی با مظنون به جاسوسی چینی مشخص شد.

“به دلیل موقعیت نماینده سوالول در کمیته دائمی اطلاعات منتخب مجلس ، تعاملات نزدیک وی با سرویس های اطلاعاتی چین ، هرچند ناخواسته باشد ، یک خطر غیرقابل قبول امنیت ملی است” نامه ای را که 17 قانونگذار حزب جمهوری اسلامی به امضا رسانده و فاکس نیوز به دست آورده است ، می خواند.

Share