نماینده پیشین GOP: روسیه نشتی از اینتل دارد که احتمالاً از نظر سیاسی علیه ترامپ انگیزه دارد

نماینده پیشین GOP: روسیه نشتی از اینتل دارد که احتمالاً از نظر سیاسی علیه ترامپ انگیزه دارد

نماینده پیشین باب بار (R-GA) با واکنش به افشای اطلاعاتی مبنی بر وجود فضل های ادعا شده روس در سربازان آمریکایی ، به لری پیوست. به علاوه ، فرمانده طوفان كاترینا راسل هونوره پاسخ دونالد ترامپ به معترضین BLM را پاره می كند.

Share