نمودار سال (E1593) – RT

نمودار سال (E1593) – RT

در این قسمت از گزارش کایزر، مکس و استیسی در مورد “نمودار سال” بحث می کنند که نشان می دهد درآمد در ایالات متحده افزایش می یابد زیرا نقل و انتقالات دولت ترازنامه خانوارها را افزایش می دهد. استن دراكن ميلر ، مدير صندوق هيدج ، اين نظريه را به عنوان نظريه پولي مدرن مي داند و معتقد است كه طي چند سال آينده تورم بين 5 تا 10 درصد داغ خواهد شد. در نیمه دوم ، ماکس با مایکل پنتو مصاحبه می کند PentoPort.com در مورد ارزیابی او از بازارها در پایان سال. آنها به حرکت وارن بافت به سمت طلا و اینکه چشم انداز تورم یا تورم چیست ، نگاه می کنند.

Share