نوزادان یاد می گیرند در رحم صحبت کنند – زبان شناس

نوزادان یاد می گیرند در رحم صحبت کنند – زبان شناس

زبان همان چیزی است که ما انسانها را منحصر به فرد می کند. بنابراین ، چه چیزی پشت یکی از باورنکردنی ترین استعدادهای گونه های ماست؟ و چگونه با تکنولوژی تغییر می کند؟ از رابرت برویک ، استاد زبانشناسی محاسبات ، علوم کامپیوتر و مهندسی در MIT می خواهیم.

Share