نژاد کشنده – واکسن علیه ویروس – RT

نژاد کشنده – واکسن علیه ویروس – RT

نمایش الکس سالموند ویژگی های نژاد کشنده بین برنامه واکسیناسیون و ویروس کرونا است. دکتر کریس اسمیت ، ویروس شناس کمبریج که اولین کسی بود که نسبت به همه گیری جهانی هشدار داد ، استدلال می کند که افزایش موارد Covid در انگلیس به طور کامل با ظهور انواع جدید ویروس توضیح داده نشده است اما معتقد است که برنامه واکسیناسیون با طغیان در طی سال. با این حال ، دکتر بهارات پانخانیا از دانشگاه اکستر می گوید که کمبود اقدامات بهداشت عمومی و کنترل عفونت تا حد زیادی مسئول تلفات سنگین در چهار کشور انگلیس است.

Share