هزاران نفر در زندانهای ایالات متحده بدون پاسخگویی جان خود را از دست دادند – RT

هزاران نفر در زندانهای ایالات متحده بدون پاسخگویی جان خود را از دست دادند – RT

با وجود بیکاری گسترده و تعطیلی مشاغل در همه گیر ، میلیاردرها شاهد افزایش ارزش خالص خود با بیش از 930 میلیارد دلار بودند. وکلا می گویند به دلیل سیاست های مرزی ترامپ نمی توانند والدین صدها کودک مهاجر را پیدا کنند. و هزاران نفر از زندانیان بدون پاسخگویی در زندان ها می میرند.

Share