هزینه سیاه پوستی در آمریکا ‘- RT

هزینه سیاه پوستی در آمریکا ‘- RT

وقتی صحبت از نژادپرستی می شود ، بیشتر بحث ها بر روی غیراخلاقی بودن و مزخرف بودن آن است و گرچه مطمئناً هر دو مورد هستند ، اما کمی کردن تأثیر مادی آن اغلب دشوار است. فقط قیمت تعصب چیست و دقیقاً چه کسی مسئول ماندگاری یا خاتمه آن است؟ برای بحث در این باره ، شاکس روچستر ، نویسنده کتاب ، به اوکسانا پیوست “مالیات سیاه: هزینه سیاه پوستان در آمریکا”.

Share