هشدار فقر از WHO (E1607) – RT

هشدار فقر از WHO (E1607) – RT

در این قسمت از گزارش کایزر، مکس و استیسی خاطرنشان کردند که نماینده ویژه سازمان بهداشت جهانی در مورد Covid-19 اکنون می گوید که قفل کردن ها ایده بدی است و این سازمان به دلیل محدودیت ها انتظار دو برابر شدن فقر و سو malتغذیه کودکان را دارد. حداقل اکنون که یک نهاد رسمی این موضوع را گفته است ، به مردم عادی اجازه داده می شود تا در مورد این موضوع در شبکه های اجتماعی بحث کنند. در نیمه دوم ، مکس با پروفسور استیو کین ، نویسنده “Debunking Economics” ، در مورد زندگی در تایلند که Covid-19 تقریباً نسبت به اقتصاد غربی وجود ندارد ، گپ می زند. با وجود ذهنیت گاوچران آمریکایی ، بعید به نظر می رسد که انطباق مشابه با ماسک پوشیدن جواب دهد ، پس چه جوابی دارید؟

Share