همه گیر ، حزب سازی و سانسور به ورشکستگی رسانه های خبری ایالات متحده – RT

همه گیر ، حزب سازی و سانسور به ورشکستگی رسانه های خبری ایالات متحده – RT

صنعت رسانه های خبری در حال حاضر برای ماندن در کنار دریا مشکل داشت ، اما با سقوط اقتصادی ناشی از بیماری همه گیر ، آیا این یک فرصت محسوب می شود؟ و دکتر آندره م. پری برای گفتگو در مورد کتاب جدید خود با عنوان “قیمت خود را بشناسید: ارزش زندگی سیاه و املاک در شهرهای سیاه ” را به ما می گوییم.

Share