همه گیر و دارایی چهارم – RT

همه گیر و دارایی چهارم – RT

در حالی که رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر جانسون تحت انتقاد مداوم از رسیدگی به بحران کرونا ویروس قرار دارند ، نمایش الکس سالمون چگونگی پوشش رسانه ها در هر دو طرف اقیانوس اطلس ، همه گیری – با مفسران برنده جوایز پیتر اوبورن و کریس هجز – را بررسی می کند.

Share