هنرمندان با نفوذ موسیقی تصمیم می گیرند که از بایدن حمایت نکنند. با ترامپ رول می شود – RT

هنرمندان با نفوذ موسیقی تصمیم می گیرند که از بایدن حمایت نکنند. با ترامپ رول می شود – RT

50 سنت دونالد ترامپ را بر اساس سیاست های مالیاتی خود در توئیتی روز دوشنبه تایید کرد و گفت که این کار را نمی کند “مراقبت ترامپ مردم سیاه را دوست ندارد.” 45 ساله با انتشار توئیتی از نرخ مالیات جو بایدن ، نامزد دموکرات و كاملا هریس ، همسر پیشنهادی خود در دولت خود ، پیشنهاد كرد. این نرخ ها برای کسانی که در ساکنان کالیفرنیا زندگی می کنند 62.6 درصد و برای افرادی که در شهر نیویورک زندگی می کنند 62 درصد است.

Share