هیچ کاری هزینه ای برای زمین ندارد

هیچ کاری هزینه ای برای زمین ندارد

Green New Deal به عنوان یک رویای لوله چپ چپ غیرقابل تحمل رنگ آمیزی شده است. در شرایطی که می دانیم اقتصاددانان با استقرار تمام پیش بینی های مربوط به تجزیه و تحلیل شرایط آب و هوایی را کاملاً اشتباه گرفته اند ، از نظر سیاسی سوo استفاده شده است.

بنابراین مطمئناً س questionالی که باید بپرسیم ساده است: چقدر هزینه می شود که این کار را نکنیم؟

نویسنده و اقتصاددان آن پتی فور ، میزبان راس اشکروفت ، به بحث و گفتگو می پردازد.

Share