وام با زمان بزرگ و شرکتهای هواپیمایی با سواری متفرقه – RT

وام با زمان بزرگ و شرکتهای هواپیمایی با سواری متفرقه – RT

دولت آمریكا در پی وقوع شیوع Covid-19 انتظار دارد در این سه ماه بیش از 3 تریلیون دلار قرض بدهد. ما یک پانل متخصص برای شما آورده ایم تا بتوانید نحوه تسویه حساب نسبت به وام های قبلی را بپردازید. به علاوه ، همزمان با ادامه ی همه گیر بیماری جهان ، خطوط هوایی با بحران بی سابقه ای روبرو هستند. ما به شما یک نظر هوایی در مورد چگونگی برنامه ریزی بخش برای بازگشت به ویروس ، و با چه نوع آشفتگی ای روبرو می شویم.

Share