واکسن ضد ترس؟ استوارت بلومه ، استاد برجسته مطالعات علوم و فناوری در دانشگاه آمستردام – RT

واکسن ضد ترس؟ استوارت بلومه ، استاد برجسته مطالعات علوم و فناوری در دانشگاه آمستردام – RT

رقابت جهانی برای تولید واکسن ضد ویروس کرونا قبلاً وارد مرحله نهایی آزمایشات گسترده انسانی شده است ، امید به پایان جذابیت این پاییز است. اما با توجه به اینكه بیشتر توسعه دهندگان با هدف قرار دادن یك پروتئین ویروسی تقریباً در همان جهت عمل می كنند ، خطر وقوع یك پدیده نهایی چقدر زیاد است؟ برای بحث در این باره ، استوارت بلومه ، استاد برجسته مطالعات علوم و فناوری در دانشگاه آمستردام و نویسنده کتاب “ایمن سازی: چرا واکسن ها بحث برانگیز شدند” ، به اوکسانا پیوست.

Share